Express Relocations - logo
Express Relocations - kontakt


 


Pomoc w zakładaniu kont bankowych

Pomagamy naszym klientom we wszelkich formalno¶ciach zwi±zanych z założeniem konta bankowego w Polsce.
Dla osób nieznaj±cych języka polskiego oraz realiów naszego kraju taka czynno¶ć może być kłopotliwa.


Pomoc w zakładniu kont bankowych


Nasi pracownicy poinformuj± Państwa, jakie dokumenty s± niezbędne do otwarcia rachunku, przekaż± informacje o bankach: nazwy, adresy, numery telefonów banków lokalnych i międzynarodowych oraz będ± Państwu towarzyszyć w czasie zakładania rachunku w roli doradcy i tłumacza.

 

 

 

 

 

Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. :::