Express Relocations - logo
Express Relocations - kontakt


 


Legalizacja pobytu i zatrudnienia

Procedury zwi±zane z uzyskaniem zezwolenia na pracę i karty pobytu w Polsce s± skomplikowane. Konieczne jest zgromadzenie wielu dokumentów i załatwienie wymaganych formalno¶ci w urzędach. Czynno¶ci te s± czasochłonne i na ogół problematyczne.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia


Nasi pracownicy pomog± Państwu pokonać wszelkie przeszkody:

  • poinformuj± jakie dokumenty należy przygotować
  • pomog± w wypełnieniu wniosków
  • zlec± dokonanie tłumaczeń przysięgłych
  • dokonaj± opłat wymaganych przez odpowiednie urzędy państwowe
  • złoż± dokumenty w urzędach i będ± nadzorować przebieg sprawy

¦wiadczymy również następuj±ce usługi:

  • przedłużenia terminu ważno¶ci odpraw czasowych,
  • przerejestrowanie samochodów (również z badaniami technicznymi ),
  • wymianę zagranicznych praw jazdy na polskie,

W ramach ¶wiadczonych usług pomagamy w zameldowaniu na pobyt czasowy gratis


 

 
 
Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. :::